Home
OP

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ปี 56 คลิก!!

หนังสือที่ อส 0001.3/ว110 ลงวันที่ 6 พ.ค. 57 คลิก!!  

ตารางหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 57 คลิก!!  

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร แนวคิดวัฒนะธรรมองค์กร
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 


น.ส. พรพิมล พัวพันประเสริฐ
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

032202
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
9
131
711
30812
2652
3558
32202

Your IP: 184.73.85.45
Server Time: 2014-07-26 03:04:19