Home
OP

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนิเทศการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สำนักงานในส่วนกลาง) รุ่นที่ ๑ - ๔ คลิก!!

ว 338 เรื่อง การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิก!!

การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิก!!

รายงานผลการศึกษาวิจัย โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระเบียบวินัยและจริยธรรม ของข้าราชการ ฝ่ายอัยการกิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร คลิก!!

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗ คลิก!!

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร แนวคิดวัฒนะธรรมองค์กร
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 


น.ส. พรพิมล พัวพันประเสริฐ
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

052572
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
35
35
209
52079
209
1304
52572

Your IP: 54.87.101.216
Server Time: 2015-03-05 15:44:16