Home
OP

ข่าวประชาสัมพันธ์

ว 338 เรื่อง การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิก!!

การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คลิก!!

รายงานผลการศึกษาวิจัย โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระเบียบวินัยและจริยธรรม ของข้าราชการ ฝ่ายอัยการกิจกรรมเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร คลิก!!

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗ คลิก!!

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร แนวคิดวัฒนะธรรมองค์กร
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 


น.ส. พรพิมล พัวพันประเสริฐ
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

048941
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
18
63
396
48097
1595
3078
48941

Your IP: 50.17.86.12
Server Time: 2014-12-27 10:37:34