Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานในส่วนกลางและสำนักงานอัยการ/สำนักงานคดีในต่างจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘คลิก!!  

เอกสารประกอบการบรรยายชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนักงานฯ ในวันที่ 15 มิ.ย.58คลิก!!  

เอกสารวิทยากรประกอบการบรรยายโครงการภาวะผู้นำคลิก!!  

ว ๗๕ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗คลิก!!

ว ๖๓ รวมพลังขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร (LOYALTY's talk)คลิก!!

ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานคลิก!!

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2558

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร แนวคิดวัฒนะธรรมองค์กร
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 


น.ส. พรพิมล พัวพันประเสริฐ
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

072678
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
46
61
226
71957
46
2462
72678

Your IP: 54.144.126.195
Server Time: 2015-09-01 16:04:22