Home
OP

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมหารือการกำหนดตัวชี้วัดระดับสำนักงานผ่าน vdo conference (วันที่ 9 เมษายน 58)คลิก!!

ว ๗๕ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการธุรการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗คลิก!!

ว ๖๙ ขอจัดส่งแบบประเมินภาวะผู้นำรายบุคคลคลิก!!

ว ๖๓ รวมพลังขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร (LOYALTY's talk)คลิก!!

รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗คลิก!!

ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงานคลิก!!

เอกสารประกอบการประชุมหารือการกำหนดตัวชี้วัดระดับสำนักงานผ่าน vdo conference (วันที่ 9 เมษายน 58)

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2558

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร แนวคิดวัฒนะธรรมองค์กร
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 


น.ส. พรพิมล พัวพันประเสริฐ
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

058559
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
96
97
193
57496
3173
3023
58559

Your IP: 54.145.207.36
Server Time: 2015-04-27 11:41:40