Home
OP

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการดำเนินงานและแบบฟอร์มการรายงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปี ๒๕๕๗ คลิก!!

แผนการดำเนินงานและแบบฟอร์มการรายงาน ตามตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ปี ๒๕๕๗ คลิก!!

รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ปี 56 คลิก!!

หนังสือที่ อส 0001.3/ว110 ลงวันที่ 6 พ.ค. 57 คลิก!!

ตารางหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี 57 คลิก!!

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2557

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร แนวคิดวัฒนะธรรมองค์กร
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 


น.ส. พรพิมล พัวพันประเสริฐ
ผู้อำนวยการ

สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร

032694
สถิติวันนี้
สถิติเมื่อวานนี้
สถิติสัปดาห์นี้
สถิติสัปดาห์ที่แล้ว
สถิติเดือนนี้
สถิติเดือนที่แล้ว
สถิติทั้งหมด
75
82
413
31491
3144
3558
32694

Your IP: 54.196.189.229
Server Time: 2014-07-31 11:25:32